Przedszkole AMT sprawdź Nasz
YouTube sprawdź

Nasza kadra

Justyna Paszkiewicz

Zajęcia: Umuzykalnienie Justyna Paszkiewicz

Justyna Paszkiewicz – muzyk, pedagog.

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w dwóch specjalnościach (Rytmika na Wydziale Edukacji Muzycznej, 2007; Teoria Muzyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, 2016). W roku 2007 była studentką Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu jako stypendystka programu Socrates-Erasmus. W 2017 r. ukończyła podyplomowe studia dla Menedżerów Muzyki (UMFC przy współudziale SGH).

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie pedagogiczne jako nauczyciel rytmiki, przedmiotów teoretycznych, improwizacji fortepianowej oraz metodyki prowadzenia rytmiki w warszawskich szkołach muzycznych. Jest obecnie związana z kilkoma instytucjami i placówkami edukacyjnymi: przedszkolami, szkołami muzycznymi I i II stopnia, a od 2015 r. także z warszawską uczelnią muzyczną (UMFC).

Posiada także różnorodne doświadczenie artystyczne jako wykonawca – pianistka-akompaniator i improwizator. W latach 2008-2014 współpracowała ze śpiewakami operowymi jako pianistka, występując podczas licznych koncertów. W 2010 r. była referentką i pianistką na Międzynarodowym Forum Młodych Muzyków w Taganrogu w Rosji. W 2015 r. prowadziła ogólnopolskie warsztaty dla nauczycieli z zakresu improwizacji fortepianowej (CENSA, Warszawa). Zamiłowanie do muzyki i ruchu zaowocowało udziałem w licznych projektach muzyczno-ruchowych (m.in. koncert ruchowych interpretacji utworów muzycznych, Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina, 2005; opera Czarodziejski flet W. A. Mozarta w reż. L. Stokalskiej, Teatr Wielki-Opera Narodowa, AMFC, Opera i Filharmonia Podlaska, 2006-2007).

Różnorodne obszary muzyczne, w których porusza się w swojej działalności artystyczno-pedagogicznej narzucają jej różnorodne role, które zawsze przyjmuje z wielką pasją,
ale i z pokorą. Rytmikę, stanowiącą centralne miejsce jej pracy zawodowej, traktuje jako aktywizującą wszelkie zmysły, wszechstronną metodę umuzykalnienia, która prowadzi człowieka przez trzy stopnie wtajemniczenia: od doświadczenia, poprzez przeżycie, aż do zrozumienia.