Plan zajęć - Al. Jerozolimskie | Akademia Musicalowa
Przedszkole Akademia Młodych Talentów sprawdź

Plan zajęć – Al. Jerozolimskie

Start > Plan zajęć – Al. Jerozolimskie

03 PAŹDZIERNIKA

ATLAS TOWER (Al. Jerozolimskie)

SobotaGrupa IGrupa IIGrupa III Grupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
09:00-10:00
10:00-11:00WOKALAKROBATYKAAKTORSTWOMUSICAL DANCEMODERN JAZZ
11:10-12:10AKROBATYKAWOKALMUSICAL DANCEMODERN JAZZWOKAL
12:20-13:20MUSICAL DANCET.WSPÓŁCZESNYWOKALWOKALAKTORSTWO
13:30-14:30MUSICAL DANCEMODERN JAZZAKTORSTWOAKROBATYKAT.WSPÓŁĆZESNY
14:40-15:40WOKAL
15:50-16:50AKTORSTWO

04 PAŹDZIERNIKA

ATLAS TOWER (Al. Jerozolimskie)

Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
09:00-10:00
10:00-11:00AKROBATYKAWOKALMUSICAL DANCEDYKCJA
11:10-12:10WOKALMUSICAL DANCEDYKCJAAKROBATYKA
12:20-13:20MUSICAL DANCEDYKCJAAKROBATYKAWOKAL
13:30-14:30AKROBATYKAWOKALMUSICAL DANCE
14:40-15:40
15:50-16:50

10 PAŹDZERINIKA

ATLAS TOWER ( Al. Jerozolimskie)

Grupa I Grupa IIGrupa IIIGrupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
09:00-10:00
10:00-11:00MUSICAL DANCEAKTORSTWOAKTORSTWOMODERN JAZZ
11:10-12:10AKTORSTWOMUSICAL DANCEMODERN JAZZWOKAL
12:20-13:20WOKALMODERN JAZZMUSICAL DANCEAKTORSTWO
13:30-14:30WOKALWOKALWOKALMUSICAL DANCE
14:40-15:40AKTORSTWO
15:50-16:50T.WSPÓŁCZESNY

11 PAŹDZIERNIKA

ATLAS TOWER (Al. Jerozolimskie)

Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
10:00-11:00MUSICAL DANCEWOKALWOKAL
11:10-12:10WOKALAKTORSTWOMUSICAL DANCE
12:20-13:20AKTORSTWOMUSICAL DANCEAKTORSTWO
13:30-14:30HIP HOPAKTORSTWO
14:40-15:40HIP HOP
15:50-16:00

17 PAŹDZIERNIKA

ATLAS TOWER (Al. Jerozolimskie)

Grupa IGrupa IIGrupa III Grupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
09:00-10:00
10:00-11:00WOKALAKROBATYKA AKTORSTWOMUSICAL DANCE
11:15-12:15AKROBATYKAWOKALMUSICAL DANCEMODERN JAZZ
12:30-13:30MUSICAL DANCET.WSPÓŁCZESNYWOKALAKROBATYKA
13:45-14:45MUSICAL DANCEMODERN JAZZAKTORSTWO
15:00-16:00WOKAL
16:15-17:15WOKAL

18 PAŹDZIERNIKA

ATLAS TOWER (Al. Jerozolimskie)

Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
09:00-10:00
10:00-11:00AKROBATYKA WOKALHIP HOP
11:10-12:10WOKALHIP HOPAKROBATYKA
12:20-13:20MUSICAL DANCEAKROBATYKAWOKAL
13:30-14:30AKTORSTWOMUSICAL DANCE
14:40-14:40MUSICAL DANCEAKTORSTWO
15:50-16:50AKTORSTWO

24 PAŹDZIERNIKA

ATLAS TOWER (Al. Jerozolimskie)

Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
09:00-10:00
10:00-11:00MUSICAL DANCEAKTORSTWOHIP HOPAKTORSTWO
11:10-12:10AKTORSTWOWOKALMUSICAL DANCEAKTORSTWO
12:20-13:20WOKALHIP HOP AKTORSTWOMUSICAL DANCE
13:30-14:30MUSICAL DANCEWOKALHIP HOP
14:40-15:40DYKCJAWOKAL
15:50-16:50WOKAL

25 PAŹDZIERNIKA

ATLAS TOWER (Al. Jerozolimskie)

Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
09:00-10:00
10:00-11:00MUSICAL DANCEAKTORSTWOAKTORSTWO
11:10-12:10AKTORSTWOWOKALAKTORSTWO
12:20-13:20WOKALMUSICAL DANCEHIP HOP
13:30-14:30HIP HOPMUSICAL DANCE
14:40-15:40WOKAL
15:51-16:50WOKAL