Plan zajęć - Al. Jerozolimskie | Akademia Musicalowa
Przedszkole Akademia Młodych Talentów sprawdź

Plan zajęć – Al. Jerozolimskie

Start > Plan zajęć – Al. Jerozolimskie

23 STYCZNIA

ATLAS TOWER (Al. Jerozolimskie)

SobotaGrupa IGrupa IIGrupa III Grupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
09:00-10:00
10:00-11:00WOKALAKROBATYKAHIP HOPMUSICAL DANCE
11:10-12:10AKROBATYKAWOKALMUSICAL DANCEHIP HOP
12:20-13:20MUSICAL DANCEHIP HOPWOKALAKROBATYKA
13:30-14:30MUSICAL DANCEAKROBATYKAAKTORSTWO
14:40-15:40WOKAL
15:50-16:50WOKAL

24 STYCZNIA

ATLAS TOWER (Al. Jerozolimskie)

Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
09:00-10:00
10:00-11:00AKROBATYKAHIP HOPWOKAL
11:10-12:10WOKALAKROBATYKAHIP HOP
12:20-13:20MUSICAL DANCEWOKALAKROBATYKA
13:30-14:30AKTORSTWOMUSICAL DANCE
14:40-15:40MUSICAL DANCEAKTORSTWO
15:50-16:50AKTORSTWO

30 STYCZNIA

ATLAS TOWER ( Al. Jerozolimskie)

Grupa I Grupa IIGrupa IIIGrupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
09:00-10:00
10:00-11:00WOKALHIP HOPWOKALAKTORSTWO
11:10-12:10AKTORSTWOWOKALWOKALAKTORSTWO
12:20-13:20MUSICAL DANCEAKTORSTWOAKTORSTWOWOKAL
13:30-14:30MUSICAL DANCEMODERN JAZZWOKAL
14:40-15:40MUSICAL DANCEMODERN JAZZ
15:50-16:50MODERN JAZZ

31 STYCZNIA

ATLAS TOWER (Al. Jerozolimskie)

Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
10:00-11:00MUSICAL DANCEAKTORSTWOWOKAL
11:10-12:10AKTORSTWOHIP HOPWOKAL
12:20-13:20WOKALMUSICAL DANCEMODERN JAZZ
13:30-14:30WOKALMUSICAL DANCE
14:40-15:40AKTORSTWO
15:50-16:00AKTORSTWO

ATLAS TOWER (Al. Jerozolimskie)

Grupa IGrupa IIGrupa III Grupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
09:00-10:00
10:00-11:00
11:15-12:15
12:30-13:30
13:45-14:45
15:00-16:00
16:15-17:15

ATLAS TOWER (Al. Jerozolimskie)

Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
09:00-10:00
10:00-11:00
11:10-12:10
12:20-13:20
13:30-14:30
14:40-14:40
15:50-16:50

ATLAS TOWER (Al. Jerozolimskie)

Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
09:00-10:00
10:00-11:00
11:10-12:10
12:20-13:20
13:30-14:30
14:40-15:40
15:50-16:50

ATLAS TOWER (Al. Jerozolimskie)

Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IVGrupa VGrupa VIGrupa VII
09:00-10:00
10:00-11:00
11:10-12:10
12:20-13:20
13:30-14:30
14:40-15:40
15:51-16:50