Przedszkole AMT sprawdź Nasz
YouTube sprawdź

Program szkoły

Start > Program szkoły

ZAJĘCIA

Program zajęć Akademii Młodych Talentów:

 • Aktorstwo
 • Aktorstwo dramatyczne
 • Aktorstwo w musicalu
 • Wokal
 • Taniec
 • Taniec klasyczny
 • Taniec współczesny
 • Jazz
 • Hip Hop
 • Taniec Towarzyski

Zajęcia uzupełniające:

 • Akrobatyka
 • Emisja głosu/dykcja
 • Praca z kamerą
 • Rytmika

GRUPY WIEKOWE

 

 • Grupa dzieci 5 – 7 lat
 • Grupa dzieci 8 – 10 lat
 • Grupa młodzież 10-12 lat
 • Grupa młodzież 13- 18 lat

Dopuszczamy inny podział na grupy wynikający z poziomu zaawansowania.

ROK SZKOLNY

Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym: w soboty i niedziele w przedziale godzinowym: 10:00-16:50. (Dokładne godziny zajęć zależą od grupy wiekowej).

Rok szkolny kończy się przedstawieniem w teatrze, który jest podsumowaniem rocznej pracy uczniów i pedagogów - planowany termin: czerwiec 2024.

W trakcie całego sezonu oprócz zajęć programowych, uczniowie mają możliwość udziału w warsztatach artystycznych, zajęciach dodatkowych (wokalnych, tanecznych), eventach, konkursach. W okresie wakacji organizowane są wyjazdowe obozy szkoleniowe.

Semestr I
16.09.2023 r.-14.01.2024 r.

Semestr II
03.02.2024 r.- ok 16.06. 2024 r.